Manuele therapie

Gewrichtsklachten en manuele therapie
 
Nu de patiënt met lichamelijke klachten direct bij de fysiotherapeut terecht kan, is het voor die patiënt zeker zinvol te weten wat de mogelijkheden zijn van de verschillende gespecialiseerde fysiotherapeuten; één van de specialisaties bij Fysiotherapiepraktijk “Bergambacht” is de Manuele therapie.
 
Een Manueel therapeut is een fysiotherapeut die, na zijn opleiding fysiotherapie, een  vier jaar durende opleiding manuele therapie heeft gevolgd. Hierdoor is de Manueel therapeut gespecialiseerd in de behandeling van gewrichtsklachten en in het bijzonder klachten van de wervelkolom, dus rug- en nekklachten. 
 
Het onderzoek van de Manueel therapeut bestaat in de eerste plaats uit een gesprek met de patiënt. In dit eerste gesprek zal de Manueel therapeut onder andere vragen naar het ontstaan van de klachten, wanneer de klachten optreden, hoelang de klachten bestaan en wat de klachten doet toe- of afnemen. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek, waarbij de Manueel therapeut de houding en het bewegen beoordeelt en, met specifieke bewegingen, de gewrichten onderzoekt. Op grond van de gegevens uit het onderzoek kan een diagnose worden gesteld. Samen met de patiënt zal de Manueel therapeut beslissen of behandeling met Manuele therapie zinvol is en waaruit het behandelplan en de  behandeling zal bestaan.


Als er behandeld gaat worden, dan zal deze behandeling niet alleen tot doel hebben de functie van de gewrichten te verbeteren, maar ook de houding en beweging tijdens het werk en in het dagelijks leven te optimaliseren. Tijdens de behandeling maakt de Manueel therapeut gebruik van specifieke bewegingen in de gewrichten die erop gericht zijn de beperkte beweeglijkheid te herstellen, bijvoorbeeld middels manipulaties (in de volksmond ook wel ‘kraken’ genoemd), of een teveel aan beweging te stabiliseren door middel van training. 
 
In veel gevallen is het tijdens en na de behandeling door de Manueel therapeut zinvol via oefening de spieren te trainen zodat deze weer op een juiste wijze kunnen reageren op de herwonnen beweeglijkheid en qua kracht en conditie weer op het juiste niveau komen. Hierdoor worden problemen in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen. 
 

De Manueel Therapeuten zijn georganiseerd in de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT). De NVMT is als beroepsinhoudelijke vereniging aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap Voor Fysiotherapie (KNGF).


Wat is een Manueel therapeut?
 

Een Manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding fysiotherapie een opleiding manuele therapie heeft gevolgd met een duur van gemiddeld vijf jaar. Er bestaan vijf erkende opleidingen tot Manueel therapeut, waardoor er verschillen zijn in visie en behandelwijzen:
• Stichting Opleiding Manuele Therapie. 
• Stichting Maitland Concept. 
• Opleiding Orthopedische Manuele Therapie. 
• Stichting School voor Manuele Therapie Utrecht. 
• Gediplomeerde Gespecialiseerde Studie in de Manuele Therapie Vrije Universiteit Brussel (GSS.)

 

In onze praktijk werken 3 geregistreerde Manueel therapeuten

Maaike Kragting, Nanda van Elven, Sabine Bakker en Kees Bakker.


Wanneer Manuele therapie?
 

In het algemeen is Manuele therapie geschikt voor klachten die, behalve met pijn, ook gepaard gaan met het slechter kunnen bewegen van een gewricht of gewrichten. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: de functie van de gewrichten verbetert, de houding verbetert en het bewegen verloopt gemakkelijker.
 

Enkele voorbeelden:
• hoofd- en nekpijn met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom; 
• nek- en schouderklachten die uitstralen tot in de armen; 
• rugklachten hoog in de rug met rib- en borstpijn; 
• lage rugklachten, eventueel met uitstralende pijn naar de benen; 
• bepaalde vormen van duizeligheid die opgewekt worden door het bewegen van de nek; 
• kaakklachten, eventueel in combinatie met nekklachten.


Of Manuele therapie ook uw klacht kan verhelpen, moet blijken tijdens het onderzoek bij de eerste afspraak.


Verwijzing en vergoeding
 

U kunt overleggen met uw huisarts of specialist of Manuele therapie in uw geval gewenst is. In dat geval kunt u alleen met een gerichte verwijzing door een manueel therapeut worden onderzocht en behandeld.

Ook als u zich rechtstreeks tot de Manueel therapeut richt (via de DTF = Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie), kan deze na het eerder genoemde eerste gesprek en onderzoek, met u bespreken of Manuele therapie of Fysiotherapie nodig is.
De tarieven zijn wettelijk geregeld. Bij de meeste ziektenkostenverzekeraars zal een vergoeding van de kosten voor het bezoek aan een geregistreerde manueel therapeut, geheel of gedeeltelijk, in het aanvullend verzekeringspakket zijn opgenomen.


Beroepsorganisatie en kwaliteitsbewaking
 

De erkende Manueel therapeut is geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). De Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT) is een lidvereniging van het KNGF.
De vereniging telt momenteel ongeveer 2000 leden. De leden zijn verplicht tot het volgen van bij- en nascholing, waarmee men voldoet aan de registratie- en herregistratievoorwaarden. Het register wordt jaarlijks geactualiseerd en verstuurd naar o.a. alle verwijzers en verzekeraars en is ook te vinden op internet.
In het kader van haar kwaliteitsbeleid heeft de NVMT in samenwerking met de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) een Patiëntenadviesraad ingesteld, die in algemene zin de belangen behartigt van de patiënten van de manuele therapeut.
De leden van de NVMT vallen onder de klachtenregeling en het tuchtrecht van het KNGF.

Adres

Meidoornstraat 5

2861 VJ  Bergambacht

 

Openingstijden

Ma-Do: 07:00 - 22:00

Vrij:      07:00 - 20:00

Zat:      09:00 - 12:00
Zon:     Gesloten

 

Facebook

  • Wix Facebook page

Contact

Telefoon: 0182 - 352060

info@fysiofitness-bergambacht.nl